Друк

Положення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова про умови проведення міжнародних заходів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ОНУ проф. КОВАЛЬ І.М.
____________________2013р.

ПОЛОЖЕННЯ
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова про умови проведення міжнародних заходів:


Міжнародна конференція, симпозіум, конгрес, тощо – визначна подія в наукової діяльності ОНУ для апробації наукових досягнень та їх оприлюднення перед міжнародною громадськістю, закріплення пріоритету наукових досягнень вчених ОНУ.
Науковий захід з міжнародною участю має бути проведено у відповідності з існуючими нормативними документами: постановою КМУ №18-93 (з усіма доповненнями), іншими документами центральних органів виконавчої влади, відповідними наказами ОНУ.
Для проведення міжнародного заходу повинні бути оформлені наступні документи:
1) Рапорт керівника підрозділу, що ініціює захід про дозвіл на проведення міжнародного заходу (конференції, міжнародні школи, симпозіуму і т.д.) із зазначенням терміну, місця проведення, назви заходу, переліку іноземних учасників та повної інформації про них (країна, місце роботи, посада). До рапорту додається пропозиція про склад орг. комітету заходу з обов'язковою участю керівника відділу міжнародного співробітництва (за посадою).
2) Проект наказу про проведення міжнародного заходу (з візою відділу міжнародного співробітництва поряд з іншими візами).
3) Доповіді від ОНУ відповідних наукових напрямків (Положення про експертні комісії від 14.12.2004) повинні пройти експертизу на патентну захищеність.
4) Звіт про участь іноземних фахівців у заході, надається у відділ міжнародного співробітництва у 10-дений термін з дня проведення міжнародного заходу.

Положення підготовлено Відділом міжнародного співробітництва ОНУ.